Companyia Nemin, és una companyia emergent dirigida per Diana Pla.

Entén el teatre com a un procès i un ofici artesanal. En la seva formació en teatre, dansa i clown, vol crear un tipus de llenguatge pròpi, una simbiòsi  de disciplines i aprenentatges.

Vol aportar un  llenguatge teatral que s'expressi en un idioma universal:     EL COS

En la creació de laboratoris  d'investigació , treballa les posibilitats del cos des de les vàries disciplines, i d'aquest procès és d'on surten les creacions que vol aportar.. 

NEMIN és un verb grec del qual prové la paraula nòmada. nemin, significava en els temps D'Homer, "repartir", "disposar", "plaer" o "escampar".

Així doncs entén el teatre com a una cultura que extén, ensenya i comunica de forma envolant i nòmada, que conrea i recull allà on va

Actualment treballa en la seva primera producció. Un espectacle en solitàri: Miss COSAS y YO, que s'estrenarà al Febrer del 2021.